تشابه یا سرقت ادبی

 

تشابه ادبی یا دستبرد ادبی یعنی رونویسی از کارهای دیگرمحققان بدون ذکر منبع و انتساب آنها به خود.

این مورد می تواند سهوا (تشابه ادبی) و یا عمدا (سرقت ادبی) صورت پذیرد واز جمله موارد شایع در رد شدن مقالات توسط ژورنال ها در مراحل ابتدایی می باشد.

بهترین راه برای جلوگیری از تشابه ادبی استفاده از جستجوگرهای تشابه ادبی می باشد.

در برخی از وب سایت ها نیز این امکان به صورت رایگان برای مشتریان فراهم است. اما توجه داشته باشید که دایره جستجوی اکثر جستجوگرهای مجانی بسیار محدود بوده و بعلاوه احتمال سرقت ادبی متن نویسنده نیز همواره وجود دارد. پس همواره از جستجوگرهای معتبر استفاده کنید.

عکس ذیل شامل یک نمونه بررسی شده با استفاده از جستجوگرهای معتبر ادبی است.

 

 

همانگونه که در این نمونه مشاهده می کنید. متن شما با طیف گسترده ای از مقالات، کتوب و کلیه متون علمی موجود در دایره اینترنت مقایسه شده و نتایج آن به صورت یک ستون در سمت راست متن نمایش داده می شود.

شما می توانید با استفاده از این نتایج متن خود را تغییر داده و از هرگونه تشابه ادبی جلوگیری کنید. 

Undefined