Contributing with NGOS

پدیت همواره در تلاش است تا با ایجاد پیمان های راهبردی با خیریه های مطرح داخلی امکان پرداخت مستقیم به خیریه ها را فراهم نماید. اگر شما محققی هستید که با پدیت همراهی میکنید، میتوانید تمام و یا درصدی از درامد خود را به خیریه ها اختصاص دهید. مبلغ مورد نظر شما با نام خود شما به خیریه ای با انتخاب خود شما پرداخت خواهد شد و سند پرداخت برای شما ارسال میشود.

اگر شما خیریه ای هستید که علاقه مندید نام شما به عنوان گزینه های پیش فرض برای کمک در وبسایت پدیت قرار بگیرد، لطفا با ایمیل probono@pedit.ir تماس بگیرید تا ایمیل تکمیلی برای شما ارسال شود.

انجمن حمایت از کودکان کارانجمن حامیان کودکان کار و خیابانموسسه فرهنگی دارالاکرام

بنیاد کودک - شوق آموزش، شور زندگیموسسه نیکوکاری مهرآفرینزنجیره امید

موسسه محک - حمایت از کودکان مبتلا به سرطانموسسه بهنام دهش پور - حمایت از بیماران سرطانی

English